กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ รุ่น 27 (1-10 ต.ค.59)กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ รับสมัครทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 27 กรมรบพิเศษที่ 3 , กองพันจู่โจม , พลอาสาสมัคร

ขอบคุณภาพจากเพ็จ Ranger Battalion Royal Thai Army "หน่วย กองพันจู่โจม ประเทศไทย"
กรมรบพิเศษที่ 3 กองพลรบพิเศษที่ 1หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ  เปิดรับสมัคร
ชายไทย การศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
อายุระหว่าง 18 - 25 ปี ( เกิด พ.ศ.2534 – 2541 )
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใจถึง
คัดเลือกเป็นทหารกองประจำการ(อาสาสมัคร)รุ่นที่ 27 ( จำนวน  115  นาย )
เริ่มรับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 1  ต.ค. 59  ถึง 10 ต.ค. 59
สถานที่รับสมัคร กองพันจู่โจม กรมรบพิเศษที่ 3ต.เขาสามยอด  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ :กองพันจู่โจม ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ. ลพบุรี  15000
โทรศัพท์ 036 - 412668 , ทหาร : 37724 , 37725 โทรมือถือ : 084 – 8798105 , 089 – 0902004

สิทธิในระหว่างรับราชการ

   จำนวน ปี        เงิน เดือน       เบี้ยเลี้ยง       พ.จ.จ.      เงินเพิ่มชั่วคราว         รวม
    ทหารใหม่          1,630          2,250              -                  5,120                   9,000
       ปีที่ 1               3,670          2,250          2,700              3,080                  11,700
       ปีที่ 2               4,160          2,250          2,700               2,590                  11,700
       ปีที่ 3               4,400          2,250          2,700              2,350                  11,700
       ปีที่ 4               4,620          2,250          2,700              2,130                  11,700
       ปีที่ 5               4,870           2,250         2,700              1,880                   11,700

***ทหารใหม่  ใช้เวลาในฝึกทั้งสิ้น  10 สัปดาห์
***พ.จ.จ.  หมายถึง  เงินเพิ่มพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมจะได้รับเมื่อจบการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ( หลักสูตรกระโดดร่ม )

คุณสมบัติผู้เข้ารับสมัคร
1. มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ป.6 )
3. ไม่เป็นสมณเพศ ไม่เป็นนักบวชหรือนักพรตในศาสนาอื่น ๆ
4. เป็นทหารกองเกิน ซึ่งมีอายุระหว่าง 18-25 ปีบริบูรณ์ ( เกิด พ.ศ.2532 – 2539 )
5. ไม่รับผู้จบ รด.ปี 3 ขึ้นไป และทหารกองหนุน
6. ต้องไม่เป็นคนพิการ ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นโรคที่ขัดต่อ การรับราชการทหาร มีส่วนสูง 160 ซม.ขึ้นไป
7. ไม่ถูกสั่งพักราชการ หรือถูกปลดออกจากราชการ
8. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างตกเป็นผู้ต้องหา หรือจำเลยในคดีอาญา
9. ไม่เป็นผู้ซึ่งเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก ( เว้นเป็นความผิดลักษณะลหุโทษ หรือความผิดซึ่งกระทำโดยความประมาท )

หลักฐานการรับสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร และบิดา- มารดา พร้อม ตัวจริง
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อม ตัวจริง
3. สำเนา สด.9 หรือ สด.43 พร้อม ตัวจริง
4. สำเนาการจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรม (ถ้ามีพร้อมตัวจริง)
5. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ – นามสกุล ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
6. สำเนามรณะบัตรของ บิดา – มารดา ( ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
7. สำเนาใบสมรส (ถ้ามี พร้อมตัวจริง )
8. สำเนาวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป.6
9. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  2 รูป

ข้อ 1 – 8   ถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

กำหนดการทดสอบ / ตรวจโรค

               กำหนดการ                       วันเดือนปี                 เวลา
           ทดสอบร่างกาย                     12 ต.ค.58                 0800 – 1200 น.
           ประกาศผลขั้นที่ 1                  13 ต.ค.58                07.00 น.
           ทดสอบกำลังใจ (9 สถานี)     13 ต.ค.58                 0800 – 1630 น.
           สัมภาษณ์/ตรวจโรค               14 ต.ค.58                 0800 – 1630 น.
           ประกาศผลครั้งสุดท้าย          15 ต.ค.58                 09.00 น.
           รายงานตัวเข้ารับการฝึก         1 พ.ย.58                  08.00 – 1600 น.

ท่าที่ใช้ในการทดสอบร่างกาย

1.ท่าดันพื้น  ภายในเวลา
2 นาที2.ท่าลุกนั่ง ภายในเวลา
2 นาที3.ดึงข้อราวเดี่ยว ต่อเนื่อง
4.วิ่งระยะทาง 1 ไมล์
5.ว่ายน้ำระยะทาง 100 เมตร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


>>> จำหน่ายแนวข้อสอบ <<<

ศูนย์หนังสือสอบ sheetchula
>>> จำหน่าย แนวข้อสอบ งานราชการ  อัพเดทใหม่ล่าสุด<<<
>>> อ่านง่าย เข้าใจเร็ว ครบ ตรงประเด็น <<<
>>> รวบรวมแนวข้อสอบ เด็ด ๆ !! <<<
สนใจแนวข้อสอบ ติดต่อ Line 0929830054
หรือ Line@ http://line.me/ti/p/%40gad1456w

มี 3 แบบให้เลือก
1 File [ PDF ] สามารถปริ้นอ่านได้ จัดส่งภายใน 1-3 ชม. ราคา 409 บาท
2 หนังสือ+MP3 ( พรบ.เพิ่มเติม) หรือ (แนวข้อสอบเด็ดๆ ) จัดส่ง EMS รอรับ 1-3 วัน ราคา 799 บาท
3 หนังสือ+MP3 บรรยายแนวข้อสอบ สามารถฟังในรถหรือ CD ที่บ้านได้ เข้าใจง่ายสุดๆ ราคา 1,500 บาท

>>มีสรุปเนื้อหาทั้งหมด และรวบรวมแนวข้อสอบเด็ดๆ จำนวน 200-250 หน้า<<

** โปรดระวังพวกซื้อไป ขายต่อ ข้อมูลจะไม่อัพเดต **

 ใครสอบที่ไหนช่วยบอกด้วย... ?
 ใครมีแนวข้อสอบที่เคยสอบ บอกด้วย.... ?
 ใครเคยสอบงานราชการ.... ?
 แนวข้อสอบราชการที่ออกบ่อย ใครมีบ้าง ?
 ใครมีเฉลยแนวข้อสอบราชการบ้าง ?
 ใครรู้วันที่สอบงานราชการบ้าง ?
 สอบผ่านราชการ มีแนวข้อสอบหรือเปล่า ?
 ใครมีหนังสือสอบงานราชการ ?